Xe bán tải có nguy cơ tăng giá 40%, đây là thời điểm tốt nhất để mua